NZG

NZ-GrátisPosledná aktualizácia

26.04.2018

V schránkach nájdete:

Uzávierka 09/2018 bude o


dní­
0
0
hodí­n
0
0

Akcie

Cenník

Plošná inzercia

Cenník plošnej inzrecie je relatívne variabilný, výsledná cena závisí od viacerých faktorov, ako napríklad počet opakovaní reklamy, platba vopred na niekoľko čísiel, veľkosť plochy, atď.

Základná sadzba: 1m = 3,8x5,6cm :

  • - na titulnej strane 40€ + DPH
  • - vo vnútri 25€ + DPH
  • - na zadnej 30€+ DPH

Príklady tvarov reklamných plôch

Zobrazenie moznosti reklamnych ploch

Riadková inzercia

Riadková inzercia je spôsob predaja, sprostredkovania, kúpy rôzneho tovaru, služieb, domácich miláčikov, a pod.

Základné rozdelenie riadkovej inzercie:

Občianska inzercia je inzercia zameraná na ponuku a dopyt neobchodného charakteru, je spoplatnená sumou 1,- € za každých načatých 50 znakov pre 1 vydanie Novozámockého gratisu. Pre opakovanie vo viacerých vydaniach sa suma znásobuje príslušným počtom opakovaní.

Komerčná inzercia je inzercia zameraná na ponuku a dopyt obchodného charakteru, je spoplatnená sumou 3,- € za každých načatých 50 znakov pre 1 vydanie Novozámockého gratisu. Pre opakovanie vo viacerých vydaniach sa suma znásobuje príslušným počtom opakovaní.